یانون دیزاین ... yanondesign

نگاهی روزانه به طراحی و هنر
نشریه‌ی ‌الکترونیکی روزانه؛ جسـتاری در هـنر و طـراحی
مشترک روزنامه یانون‌دیزاین شوید
پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، ایمیل دریافتی را تایید نمایید.
تبلیغات

دوباره یانون‌دیزاین

قریب به نه ماه از آخرین پست انتشاری یانون‌دیزاین می‌گذرد! و دقیق‌تر قریب به یک سال از کم فعالیت‌ شدن و خسته‌ شدن یانون‌دیزاین!

یانون‌دیزاین تا پیش از این یک سال، با جامعه بزرگ و علاقه‌مندی از حوزه طراحی ، معماری و هنر آمیخته شده بود. خیلی‌ها در سال‌های ۸۶ که فقط به فرستادن ایمیل‌های گاه‌به‌گاه دیزاین به صندوق ایمیلی معدودی از دوستان ورودی ۸۵ دانش‌گاه هنرم مشغول بودم تا همین آغاز سال ۹۶ ، کم کم روزانه با ایمیل روزنامه یانون‌دیزاین، سیر اینترنتی خودشان در جهان هنر و طراحی را شروع می‌کردند. خیلی‌ها ابراز لطف فراوانی را در این سال‌ها به تیم فعال یانون‌دیزاین ابراز کرده‌اند و همین خیلی‌ها و بسیاری که منتقدانه و تیزبین همیشه ما را مدنظر داشتند، عمده انرژی و انگیزه پیش‌برد حرکت یانون‌دیزاین بودند. 

واقعیت آن است که مسائلی شخصی برای یک‌سالی این حرکت را متوقف کرد... اما عمده انگیزه‌ای که این سال‌ها پشت یانون‌دیزاین بود و اتفاقات خوبی که پیرامون آن در سال‌های گذشته افتاده بود مانع آن می‌شد که به کل یانون‌دیزاین را فراموش کنیم....

ما به امید خدا از امروز یعنی ابتدای اردی‌بهشت ۹۷ دوباره با انگیزه شروع خواهیم کرد. با هم از جهان هنر و طراحی خواهیم دید.... روزانه و پابه‌پای تحولاتی که در پیرامون‌ ماست.

12 Motion-Blur and Time-Lapse Photographers

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰ ق.ظ
می دونم غالب شما این تجربه رو حداقل یه بار داشتین! 
به مدد این که امروزه موبایل در خدمت همه هست عکاسی هم از کاری خاص به کاری روتین در بین ما تبدیل شده و برای همین می گم می دونم غالب شما این کار رو تجربه کردین!
عکاسی در نور محیطی کم از چراغ یا سوژه ای پرنور که حرکت سوژه مورد نظر منجر به خلق فرم های عجیبی شده باشه!
به این حالت که یه جسم در حرکت از دوربین جلو می افته و تصویر محو می شه می گن در اصطلاح تصویری می گن موشن بلور!
نمونه هایی از این موشن بلورها رو ببینین:

time lapse photography light graffiti surrounded


Unlike freeze-frame photography that captures a tiny cross-section of a moment, time-lapse, long exposure and motion blur photography shows a series of moments.  They can be a few consecutive microseconds, moments spanning several years, or anywhere in between.  Rather than an ultra-fast shutter speed, time-lapse and motion blur photography use a very slow shutter speed or multiple images to convey time and/or movement.

time lapse motion blur ironman
time lapse motion blur ironman
time lapse motion blur ironman
Motion blur photography often features one part of the picture in perfect focus while the moving parts are blurry.  Mariano Kamp’spictures of athletes on bikes in the Ironman Triathalon are great examples of how motion can be shown without obscuring the subject entirely.
time lapse motion blur photography carnival ride
time lapse motion blur photography carnival ride
time lapse motion blur photography carnival ride
time lapse motion blur photography carnival ride
Moving lights are a favorite subject of motion blur photographers. Brent and MariLynn’s pictures of carnival rides effectively capture the chaos and fun of the rapidly moving machines with their brightly colored lights.
long exposure photography kris klop airport

Long exposures can make for extremely interesting photographs of scenes that we don’t often get to see.  Kris Klop’s
 photos of planes taking off show beautiful light trails that seem to make a road in the sky.

motion blur photograph fire die
motion blur photograph pool table
motion blur photograph car mount lights
motion blur photograph twisting dice
Carl Rosendahl’s long exposure photographs show a slightly more magical side of ordinary objects.  The motion trails from the moving dice and streams of light from a car-mounted camera bring a sense of motion to the still photos without introducing any visual clutter.
time lapse photography light graffiti surrounded
motion blur photography light graffiti angel
time lapse photography light graffiti devil
time lapse photography light graffiti umbrella
time lapse photography light graffiti growing wings
Light painting, or light graffiti, has been growing in popularity since that one fateful picture of Pablo Picasso started making the rounds among photographers.  Today, the availability of good instructions and great equipment has made it possible for amateur photographers to get incredible results with this method.  Painting with light in a photograph requires a long exposure time and quick movements of the light source to create ghostly shapes in the finished photo.  Jacob Carter’s light painting photos show how much expression can be achieved with a light source and some willing friends.
time lapse photography robokon
time lapse photography robokon
time lapse photography robokon
time lapse photography robokon
Robokon GT has some particularly playful examples of long exposure light graffiti.  His neighborhood-wide Pac-Man game and crazy colored monsters seem almost like cartoons come to life.
time lapse light photography
time lapse light photography
time lapse light photography
time lapse light photography
The light writing of Eran Hakim takes on some subjects you don’t often see in light photography: the secret world of your inanimate objects. His indoor light graffiti makes good use of his living space and the objects in it, interacting with the surroundings and nearby props.
  • <