یانون دیزاین ... yanondesign

نگاهی روزانه به طراحی و هنر
نشریه‌ی ‌الکترونیکی روزانه؛ جسـتاری در هـنر و طـراحی
مشترک روزنامه یانون‌دیزاین شوید
پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، ایمیل دریافتی را تایید نمایید.
تبلیغات

بلا رُبا

نعل اسب به آهن‌ربای U شکل نزدیک می‌شد؛ نزدیک و نزدیک‌تر.
آهن‌ربای U شکل گفت، دور شو! نزدیک نیا! نمی‌خواهم ببینمت! اما نعل اسب هم‌چنان پیش می‌آمد. نعل اسب به آهن‌ربای U شکل که رسید٬ آرام گرفت؛ و از حرکت بازایستاد. آهن‌ربا از نعل اسب پرسید: دوستم داری؟
نعل اسب پاسخ داد: معلوم نیست؟! آهن‌ربا گفت: پس خودت را آماده کن!
نعل اسب: برای چه؟!
دستی نعل اسب را جدا کرد؛ و برد. در حالی که نعل اسب ناباورانه آهن‌ربا را نگاه می‌کرد، صدای برخورد اجسامی سخت با سطح آهنی کوچک و U شکلی به گوش می‌رسید.

یانون‌دیزاین برای گسترش و توسعه‌ی خود قرار دارد کم کم از حالت صرف وبلاگی گزیده آثار طراحی و هنر روز دنیا دربیاد و محلی برای نشر آثار هنری و طراحی شما یا اندیشه‌های مربوط به هنر شما هم باشه.

به این منظور دو راه هست که می شه به تولید محتوا برای یانون‌دیزاین کمک کرد:

1. آثار طراحی و هنری خودتون رو به صورت تصویری (ترحیجا بیش از سه تصویر از یک طرح) برای ما بفرستین تا به منظر دوستان یانون‌دیزاین دربیاد و نقد و بررسی بشه. به این منظور ایمیل یانون‌دیزاین : yanondesign@gmail.com  در اختیار شماست.

2. برای ما یادداشت و مقاله بنویسید :
پست مربوط به این موضوع را مطالعه کنید: نویسنده یانون‌دیزاین باشید.