یانون دیزاین ... yanondesign

نگاهی روزانه به طراحی و هنر
نشریه‌ی ‌الکترونیکی روزانه؛ جسـتاری در هـنر و طـراحی
مشترک روزنامه یانون‌دیزاین شوید
پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، ایمیل دریافتی را تایید نمایید.
تبلیغات

دوباره یانون‌دیزاین

قریب به نه ماه از آخرین پست انتشاری یانون‌دیزاین می‌گذرد! و دقیق‌تر قریب به یک سال از کم فعالیت‌ شدن و خسته‌ شدن یانون‌دیزاین!

یانون‌دیزاین تا پیش از این یک سال، با جامعه بزرگ و علاقه‌مندی از حوزه طراحی ، معماری و هنر آمیخته شده بود. خیلی‌ها در سال‌های ۸۶ که فقط به فرستادن ایمیل‌های گاه‌به‌گاه دیزاین به صندوق ایمیلی معدودی از دوستان ورودی ۸۵ دانش‌گاه هنرم مشغول بودم تا همین آغاز سال ۹۶ ، کم کم روزانه با ایمیل روزنامه یانون‌دیزاین، سیر اینترنتی خودشان در جهان هنر و طراحی را شروع می‌کردند. خیلی‌ها ابراز لطف فراوانی را در این سال‌ها به تیم فعال یانون‌دیزاین ابراز کرده‌اند و همین خیلی‌ها و بسیاری که منتقدانه و تیزبین همیشه ما را مدنظر داشتند، عمده انرژی و انگیزه پیش‌برد حرکت یانون‌دیزاین بودند. 

واقعیت آن است که مسائلی شخصی برای یک‌سالی این حرکت را متوقف کرد... اما عمده انگیزه‌ای که این سال‌ها پشت یانون‌دیزاین بود و اتفاقات خوبی که پیرامون آن در سال‌های گذشته افتاده بود مانع آن می‌شد که به کل یانون‌دیزاین را فراموش کنیم....

ما به امید خدا از امروز یعنی ابتدای اردی‌بهشت ۹۷ دوباره با انگیزه شروع خواهیم کرد. با هم از جهان هنر و طراحی خواهیم دید.... روزانه و پابه‌پای تحولاتی که در پیرامون‌ ماست.

تبلیغات
آخرین نظرات

ONE COFFEE CUP A DAY | 30 DAYS 30 CUPS

جمعه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۶:۲۵ ب.ظ

 پروژه پروژه‌ی جالبی بود وگرنه محصول نهایی چنگی به دل نمی‌‌زنه!

پروژه عبارته از هر روز یک لیوان قهوه! طراحی 30 فنجان قهوه برای سی روز ماه که علاوه بر خلاقیت و ابتکار در فرم پردازی فرآیند ساخت صنعتی سریع هم مورد نظر بوده. به نظرم اگرچه سیر طرح ها به قهقرا رفته و کارهای ارزش‌مندی تولید نشده اما انگیزه و ایده کلی کار جالبه!

 
One Cup a Day project is an experiment on creativity and rapid manufacturing, by ideating, designing, modeling and making available for production and purchase a coffee cup within 24 hours, everyday during one month.
By the end of each day, a new espresso coffee cup was made be available for sale here.
The cups are printed in Glazed Ceramics by Shapeways.

*the following images are computer generated visualizations of the cups, not the actual objects.
As 3D-printing in ceramics is a novel and experimental process, the 3D-printed cups might look differentthan the images below.

DAY 30 | DOUBLE ESPRESSO CUP

Double length and double handles for a double coffee cup. | buy it here

DAY 29 | FRENCH COFFEE CUP

A dangerous cup with a pointy Tour Eiffel to celebrate the French coffee | buy it here

DAY 28 | GOLF BALL CUP

A cup textured like a golf ball | buy it here

DAY 27 | KRYPTONITE CUP

A coffee cup with crystal structures | buy it here

DAY 26 | TUB CUP

Extruded cup that looks like a bathtub | buy it here

DAY 25 | DEER CUP

Hunting trophy coffee cup with a couple of ceramic deers. | buy it here

DAY 24 | KNITTED CUP

A cup wrapped by knitted ceramic string | buy it here

DAY 23 | HELVETICUP

Cup featuring the Helvetica typeface | buy it here

DAY 22 | WAVES CUP

A wave pattern textured cup. | buy it here

DAY 21 | SIAMESE CUP

A coffee cup with a tiny conjoined twin | buy it here

DAY 20 | SPOUTED CUP

A coffee cup with a watering can spout | buy it here

DAY 19 | KLEIN BOTTLE CUP

A coffee cup built with a continuous inside/outside surface as a references to a Klein Bottle | buy it here

DAY 18 | EMMENTAL CUP

A cheesy coffee cup | buy it here

 
 
 

DAY 17 | AROMA CUP

Cup to smell the fresh coffee | buy it here
*with David‘s Nose

DAY 16 | 50% CUP

Half a cup | buy it here
To literally drink a Tallat | Cortado

DAY 15 | FISH SCALES CUP

Fish-textured coffee cup | buy it here

DAY 14 | RICH BITCH CUP

A coffee cup with a kick-ass ceramic diamond. | buy it here

DAY 13 | ESPRESSO SHOT CUP

A never-standing coffee cup | Buy it here
Perfect for drinking espresso in one shot before it cools down.

DAY 12 | ZIGZAG CUP

Coffee Cup with a ZigZag pattern | buy it here

DAY 11 | HARD TO HANDLE CUP

Annoying coffee cup with the handle inside out | buy it here

DAY 10 | SAVOY CUP

Homage to the world famous glassware piece Savoy Vase by Alvar Aalto.
Cup resembling the shapes of the iconic vase. | buy it here

DAY 09 | LOW RESOLUTION CUP

Coffee cup with the look & feel of a low resolution 3D model | buy it here
(With a smooth and rounded inside wall for easy cleaning)

DAY 08 | CUPCAKE CUP

Delicious coffee cup | buy it here

DAY 07 | CHAMPIONS COFFEE CUP

Drink your coffee like a winner | buy it here

DAY 06 | 90 DEGREES CUP

A coffee cup bent 90 degrees. | buy it here

DAY 05 | FAT CUP

Over-fed coffee cup | buy it here

DAY 04 | BIRD NEST CUP

A coffee cup wrapped by a bird-nest like structure | buy it here

DAY 03 | ERODED CUP

Digitally eroded coffee cup. | buy it here.

 

DAY 02 | STUDDED BELT CUP

Remember those punk/emo belts studded with metal pyramids?
this coffe cup translates that look and feel to ceramics language. | Buy it here